1. cooperation×
change search parameters
section


sorting

- there is no common classification for a given section combination -
specification of dimensions / qualities

- there is no dimension / qualities search for the combination -
region

- there is no search by region for the given combination -
back to previous page

Kalenie - viac účelová komorová pec IPSEN TQ8

specialization
Engineering / Heat treatment / Hardening
validity
permanent
description / comment
Maximálny rozmer:760-1220-610mm (š x d x v)
Maximálna hmotnosť vsádzky: 600kg
Maximálna teplota: 1000 °C
Kaliareň sa nachádza v Gbeloch neďaleko Skalice.
Zabezpečujeme dopravu zákaziek od kusových po veľkosériové.
Od roku 2008 máme zavedený systém riadenia kvality podľa ISO 9001 a od roku 2015
za účelom zlepšenia kvality tepelného spracovania je zavedené hodnotenie procesov
tepelného spracovania CQI- 9.
Viac informácii na www.hpmheat.eu
alebo telefonicky, emailom na priloženom kontakte.

Naša spoločnosť sa zaoberá tepelným spracovaním kovov, máme vlastné metalografické laboratórium a zaviedli systém kontroly kvality podľa ISO 9001.
V roku 2019 sme dokončili výstavbu novej výrobnej haly a zakúpili novú viacúčelovú modernú linku IPSEN s hmotnosťou vsádzky 1500kg.
document
photos / layouts
contact details
contact
HPM HEAT SK, s.r.o.
Naftárska 1413
97232 Gbel
contact person
Ing. Vladislav Galko - obchodný riaditeľ
421 948 185 769
galko@hpmheat.eu
phone
+421 948 185 769
fax
write to the seller
advertising of this company
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2023, all rights reserved