section


back to previous page

Ayming Slovensko, spol. s.r.o.

specialization
Jobs and services / Other / training and education

Jobs and services / Other / consultancy
Jobs and services / Other / financial services
Jobs and services / Other / expertship
Jobs and services / Other / revision
contact details
contact
Ayming Slovensko, spol. s.r.o.
Šafárikovo námestie 4
811 02 Bratislava
phone
0911 49 39 39
fax
contact persons
Ingrid Fischerová, Senior Business Developer
0911 - 49 39 39
ifischerova@ayming.com
write to the seller
more info
Pracovná doba od 9.00-17.00hod.
Naša spoločnosť sa zaoberá:
Medzinárodná poradenská spoločnosť v oblasti odpočtu výdavkov na výskum a vývoj formou SUPERODPOČTU
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2023, all rights reserved